Inzameling Dr. Schaepmanschool

Standaard

schaepmanschoolWellicht bij de meesten al bekend, maar Stichting MediClowns zet zich ook graag in voor verschillende initiatieven op scholen. Zo zijn we eerder het ‘goede doel’ geweest van geweldige sponsorlopen op verschillende scholen en hebben hiermee leuke bedragen opgehaald voor onze clowns.

Aan het begin van het afgelopen schooljaar heeft ook de Dr. Schaepmanschool in Ridderkerk aangegeven een actie te willen bedenken om geld op te halen voor een goed doel. In een kinderraad (samengesteld uit 1 vertegenwoordiger uit elke klas v.a. groep 3) wordt besloten voor welk doel de kinderen geld inzamelen. Zodra onze clowns dit te horen kregen, hebben we tijdens een van de vergaderingen van de kinderraad, de kinderen met drie clowns op school verrast en hebben we daar verteld wie wij zijn en wat we doen.

De kinderen waren er eerst even stil van, maar reageerden later erg enthousiast. Ze hebben na goed overleg bijna unaniem onze stichting gekozen als goed doel voor schooljaar 2012-2013! Dus, hup, ze moesten aan de slag! De weken die daarop volgden hebben ze een leuke actie verzonnen: een bioscoopmiddag. Er zijn in totaal drie films getoond (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) waarvoor heel veel kinderen een kaartje hebben gekocht. Een deel van dit geld is besteed aan drinken en uiteraard de bijbehorende popcorn en de rest is gespaard voor de MediClowns.

Daarnaast hebben ze nog een lege flessen-actie opgestart, waarbij alle kinderen wekenlang hebben gesjouwd met lege flessen om deze vervolgens in te leveren bij de kassa van de verschillende supermarkten. Ook dat bedrag hebben ze geschonken aan Stichting MediClowns.

Afgelopen maand is er een viering op school georganiseerd om Stichting MediClowns de cheque te overhandigen. In totaal is er een mooi bedrag opgehaald van € 231,60

BEDANKT!, namens alle MediClowns!

Reacties zijn gesloten.