Stichting MediClowns is een organisatie die verder gaat waar andere ziekenhuisclowns stoppen. Zij bezoeken volwassen mensen tijdens hun dagen van ziekte of oude dag.

Het concept voor ons optreden in ziekenhuizen en verpleeghuizen heet “Humanitarian clowning“.

Wanneer iemand te horen krijgt ziek te zijn en behandeling nodig is, heeft dat een enorme impact. Het spreekt voor zich dat binnen een ziekenhuis iedereen zich voor de volle 100% inzet om het de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken.

Omdat alle aandacht uitgaat naar het zo optimaal mogelijk behandelen van de ziekte, kan het echter gebeuren dat gevoelens ondergesneeuwd raken. Er zijn nu eenmaal geen medicijnen tegen onzekerheid, angst of teleurstelling, veroorzaakt door het moeten bijstellen van levensplannen.

Stichting MediClowns weet inmiddels uit ervaring dat humor, aandacht en ontspanning hierbij echter wel goed kunnen helpen. Sinds 2008 bezoeken onze clowns volwassen patiënten, ongeacht cultuur, geloof, huidskleur of handicap. Onze clowns zijn allemaal vrijwilligers en hebben ieder een eigen, unieke en liefdevolle manier om patiënten positieve en persoonlijke aandacht te geven. Gepaste humor maakt dat de pijn even wordt vergeten en problemen worden gerelativeerd. De kracht van de lach laat het ziek zijn even naar de achtergrond verdwijnen. Met een verbeterde kwaliteit van leven als resultaat.

“Er willen zijn” voor mensen gaat vóór alles. De belevingswereld, de behoeften en wensen van de ander staan centraal. Het bezoek van een clown is altijd vrijblijvend: Het hoeft niet, maar het mag wel.

Iedereen met een warm hart voor de medemens is welkom bij Stichting MediClowns. Bij aanmelding zijn er geen bijzondere vaardigheden of ervaring vereist. Een warm hart, inlevingsvermogen en begrip voor de medemens is voldoende. Clown zijn is niet een doel op zich, maar een middel om contact te maken. Het belangrijk dat de clowns de missie en de visie van de stichting onderschrijven en dat zij in teamverband kunnen werken.

Grote bron van inspiratie is de Amerikaanse arts Patch Adams, waarover ooit een film is gemaakt met Robin Williams in de hoofdrol.